Freitag

Technik-/ Waffen- / Wettkampftraining
-
1. Freitag Selbstverteidigung Ü 50

Show Team
-
3. Freitag Show Team
4. Freitag Show Team
5. Freitag Show Team

Kindertraining
-
2. Freitag Prüfungstechniken - Kinder ab 6.2. Kyu Halbgurt

Technik-/ Waffen- / Wettkampftraining
-
1. Freitag Prüfungstechniken ab 16 Jahren
2. Freitag Waffentraining ab 18 Jahren
3. Freitag Wettkampftraining ab 5. Kyu
5. Freitag Stocktraining ab 16 Jahre

Kindertraining
-
4. Freitag Techniktraining Kinder - Kinder ab 6.2. Kyu Halbgurt

54321
(0 votes. Average 0 of 5)